بشر از دیر باز به فكر مطالعه درباره زمین و ساختمان درونی آن بوده است از آنجا كه مطالعه

 

مستقیم اعماق زمین غیر ممكن است بیش تر مطالعات درباره زمین به روش غیر مستقیم

 

است.

 

عمیق ترین چاهی كه جهت مطالعه مستقیم حفر شده است در شوروی سابق حدود 13

 

كیلومتر است در صورتی كه شعاع كره زمین در حدود 6400 كیلومتر است

 

رههای مطالعه غیر مستقیم زمین:

 

 آتشفشانها ? چشمه های آب گرم ? امواج زلزله ? سنگهایی كه از سایر نقاط منظومه

 

شمسی به زمین رسیده اند.

لایه های زمین:

  

 - هسته

  

- گوشته

  

 - پوسته

 

الف:هسته: داغ ترین قسمت زمین كه از دولایه تشكیل شده است لایه داخلی حالت جامد

 

لایه خارجی حالت مایع است.

 

هسته زمین بیش تر از عناصر آهن و نیكل ساخته شده است.

 

خاصیت مغناطیسی زمین به خاطر همین دو عنصر در هسته می باشد.

 

ب:گوشته: در اطراف هسته قراردارد كه از دو قسمت

 

نرم كره(خمیری شكل) و سنگ كره(قسمت سنگی)

 

مواد سازنده گوشته: سیلسیم ? اكسیژن- آهن منیزیم-كلسیم

 

ج:پوسته: خارجی ترین لایه زمین است كه سطح آن دارای برجستگی(كوهها) و فرو رفتگی

 

ها(اقیانوسها) می باشد ضخامت آن متفاوت است.

 

در زیر قاره ها 20 تا 60 كیلومتر ? در زیر اقیانوسها 8 تا 12 كیلومتر است.

 

پوسته در زیر اقیانوسها شبیه لایه پایین پوسته قاره ای می باشد.

 

نرم كره: قسمت خمیری شكل گوشته را نرم كره گویند.

 

سنگ كره: پوسته سنگی و سخت زمین همراه با قسمت سنگی گوشته را سنگ كره

 

گویند

 

سنگ كره بر روی نرم كره قراردارد و گاهی به آرامی جابه جا می شود كه موجب وقوع زلزله

 

می شود.

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1389    | توسط: مهدی قاضی زاده    |    |
نظرات()