الف) دما :

 آب از هیدروژن و اكسیژن تشكیل شده است . این دو گاز در دمای معمولی هرگز با هم

 

تركیب نمی شوند اما اگر مخلوط این دو گاز را تا حدود 700 درجه سانتیگراد حرارت دهیم

 

بسرعت با هم تركیب می شوند و آب پدید می آید.

ب) غلظت :

 با افزایش غلظت برخورد مؤثر بین مولكول های واكنش دهنده بیشتر و واكنش سریعتر می

 

شود نمودار مقابل رابطه غلظت با سرعت را نشان می دهد.


ج) كاتالیزگر:

 

موادی هستند كه سرعت واكنش های شیمیایی را افزایش می دهند اما خود دچار تغییر

شیمیایی نمی شوند و در پایان واكنش دست نخورده باقی می مانند مثلا هیدروژن پراكسید

(آب اكسیژنه) در گرما و نور به آب و گاز اكسیژن تجزیه می شود افزودن زنگ آهن سرعت

تجزیه شدن را افزایش می دهد. اگر مقداری گرد دی اكسید منگنز به آب اكسیژنه اضافه كنیم

سرعت واكنش بحدی افزایش می یابد كه شروع به جوشیدن می كند و گرمای قابل ملاحظه

ای ازاد می شود.(واكنش گرماده)

نمودار الف تجزیه این ماده بدون حضور كاتالیزگر و نمودار ب تجزیه این ماده با حضور كاتالیزگر را

نشان می دهد.

د) سطح تماس:

 با افزایش سطح تماس سرعت واكنش زیاد تر می شود به همین علت است كه خاك اره

 

سریعتر از تنه درخت می سوزد و یا خوب جویدن غذا هضم آن را آسانتر می كند.

 

فعالیت:

مقداری پر منگنات پتاسیم را روی تكه ای كاشی یا سنگ بریزید . چند قطره گلیسرین روی آن

 

بچكانید و چند لحظه صبر كنید.

بار دیگر همین آزمایش را انجام دهید اما این بار قبل از چكاندن گلیسرین ، پرمنگنات را در

 

هاون كاملا نرم كنید.


تفاوت نتیجه این مرحله با مرحله قبل را تفسیر كنید.

 

تذكر: این آزمایش را با احتیاط و زیر نظر بزرگتر ها انجام دهید.

قانون پایستگی جرم:

لاوازیه در سال 1782 به این نتیجه رسید كه وقتی ماده ای به ماده دیگر تبدیل می شود وزن

 

كلی آن تغییر نمی كند . به عبارت دیگر در یك تغییر شیمیایی همواره مجموع جرم واكنش

 

دهنده ها برابر مجموع جرم فراورده هاست یعنی جرم ثابت باقی می ماند.

 

مثلا از سوختن چوب در هوا، موادی مانند كربن، دود، خاكستر، بخار آب و ... پدید می آید

 

جرم كربن، دود ، خاكستر ، بخار آب و هوای مصرف شده برابر جرم چوب اولیه خواهد بود.

و یا اگر 4 گرم آهن و 7 گرم گوگرد را با هم حرارت دهیم حتما 11 گرم آهن سولفید حاصل می

 

شود.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 20 آبان 1389    | توسط: مهدی قاضی زاده    |    |
نظرات()