پیكر گیاهان از سلول ساخته شده است. اما فرق زیادی بین گیاهان مختلف وجود دارد.

 

 

گوناگونی گیاهان

 

در قرن چهارم پیش از میلاد ارسطو، فیلسوف یونانی گیاهان را در سه گروه قرار داد.

 

1) علف

 

2) درختچه

 

3) درخت

همچنین دانشمند سوئدی در حدود 2 قرن پیش گیاهان را بر اساس گل، شكل و دانه طبقه

 

بندی كرد امروزه طبقه بندی او كامل تر شده . اساس و طبقه بندی امروزی است. بر این

 

اساس گیاهان طبق نمودار زیر طبقه بندی شده اند.


خزه ها

 

تا كنون 24 هزار گونه از انواع گونه های خزه ها شناخته شده است. این گیاهان فقط در محیط

 

های مرطوب و نسبتاً مرطوب بر روی قاره ها سازش دارند. به دلیل نداشتن بافت های آوندی

 

نمی توانند رشد طولی داشته باشند.

 

زیرا این نوع گیاهان فقط از طریق انتشار آب، مواد غذایی را بین سلول ها توزیع می كنند.

 


خزه ها ریشه ، ساقه ، برگ و گل ندارند. در ساختمان بدن خزه ها رشته های باریكی وجود

 

دارد كه به جای ریشه عمل می كند. اجزای كوچك سبز و برگ مانند هم دارند و به دور بخش

 

ساقه مانند قرار گرفته اند. خزه ها با رویش هاگ زیاد می شوند. هاگ در درون هاگدان كه در

 

انتهای تار باریك نوك گیاه به وجود می آید تشكیل می شود.

سرخس ها:

 

سرخس ها گیاهانی هستند كه دارای ریشه ، ساقه و برگ اند. به دلیل داشتن آوند رشد

 

طولی آنها نسبت به خزه ها زیادتر است. گونه های سرخس ها را می توان در جنگل های پر

 

باران مناطق استوایی یافت ارتفاع گونه هایی از آنها به 15 تا 20 متر می رسد. سرخس های

 

كوچك تر در مناطق متعدد دیده می شوند.  در ماه هایی از سال در پشت برگ سرخس ها

 

لكه هایی به وجود می آید كه كم كم به صورت برآمدگی قهوه ای رنگ تبدیل می شود. به هر

 

برآمدگی ها گینه می گویند در درون هر گینه مجموعه ای از هاگدان وجود دارد در داخل

 

هاگدان دانه های هاگ به وجود می آید و هر دانه هاگ در شرایط مناسب رویش می كند و

 

سرخس جدید را به وجود می آورد.ساقه سرخس ها بیشتر از نوع ریزوم و زیرزمینی است.

 

برگ هایی كه از ریزوم می رویند بزرگ و قائم اند . در این مناطق برگها همه ساله رویش

 

مجدد دارند.

 

بازدانه گان

 

قدیمی ترین درختان امروزی روی زمین را بازدانگان تشكیل می دهند. این گیاهان گل نمی

 

دهند اما بخشی كه دانه تولید می كند مخروط نام دارد.


 مخروط ها اجتماعی از برگهای تغییر شكل یافته اند كه پولك نام دارند در بازدانگان دو نوع

 

مخروط تشكیل می شود.

 

1) مخروط نر


2) مخروط ماده
  


در بسیاری از بازدانگان مخروط های نر و ماده بر روی یك گیاه تشكیل می شوند.

 

در زیر پولك مخروط نر دانه های گرده به وجود می آید. و دانه ها هم بر روی سطح بالایی پولك

 

مخروط های ماده به وجود می آید. درختان كاج از جمله مهمترین بازدانگان هستند و از آن در

 

تهیه بسیاری از مواد مورد نیاز استفاده می شود.

 

از چوب آن برای تیرهای چوبی ، پایه های تیر برق و تلفن و از تنه درخت كاج در نجاری

 

از شیره چوب كاج برای تهیه فیلم عكاسی، الكل، رنگ، صابون


نهان دانه گان

 

تمامی گیاهانی كه گل می دهند در گروه نهان دانه گان قرار دارند.

 

این گیاهان سازگاری زیادی بر روی زمین دارند و فراوان ترین و گوناگون ترین گیاهان روی زمین

 

هستند. گیاهان گل دار به دو گروه كوچك تر تك لپه و دو لپه تقسیم می شوند.

 


ویژگی گیاهان تك لپه :

 

1) ریشه افشان دارند  

 

2) برگ دراز و باریك و رگ برگ موازی دارند.  


3) برگ ها توسط غلاف به ساقه اتصال دارد.

 
4) دانه یك قسمتی است.

 
5) اجزی گل مضربی از 3 است.

 
6) آوندهای چوبی و آبكش در برش ساقه نظم خاصی ندارند.

ویژگی های گیاهان دو لپه:

1) ریشه راست دارند.


2) برگها اغلب پهن و رگ برگ ها منشعب است.

 


3) هر
برگ توسط دم برگ به ساقه اتصال دارد.

 


4) دانه دو قسمتی است.


 

5) اجزای گل مضربی از 2 یا 5 است.


6) آوندهای چوبی و آبكش در برش عرضی ساقه روی دایره محیطیه قرار دارند.


اندام های گیاهان دانه دار


ریشه :

 

 

ریشه گیاه وظایف زیر را بر عهده دارد.

1) نگه داشتن گیاه در خاك

 

2) جذب آب و مواد لازم برای غذا سازی گیاه در برگ

3) بعضی از ریشه ها مواد غذایی ذخیره می كنند مانند هویج


در نزدیكی نوك ریشه های جوان تارهای بسیار كوچك و ظریفی وجود دارد كه تار كشنده نام

 

دارد. ریشه گیاه به كمك تارهای كشنده آب و مواد معدنی را جذب می كند.


ساقه:


 

ساقه وظایف زیر را بر عهده دارد.

1) شاخه ها و برگ ها را روی خود نگه می دارد.

2) آب و نمك های جذب شده از ریشه را به برگ ها می رساند.

3) بعضی از ساقه ها هم مواد غذایی یا آب را ذخیره می كنند مانند نیشكر یا كاكتوس

 


آوند:

 

به لوله ها یا كانال هایی كه در  گیاهان آب و مواد غذایی را انتقال می دهد آوند می گویند   

رشد طولی :

 

رشد طولی گیاه بر عهده جوانه های انتهایی و جانبی گیاه است.

از رشد جوانه ها برگ و گل و شاخه های جدید به وجود می آید.

 


رشد عرضی (قطری)

گیاهان چوبی علاوه بر رشد طولی رشد قطری دارند.

در این گیاهان سال به سال به علت زیاد شدن آوند ها قطر شاخه زیادتر می شود.

به طوری كه با برش ساقه گیاه حلقه های متحدالمركزی دیده می شود كه به آنها حلقه های

 

رشد سالانه می گویند. هر حلقه تیره و روشن مربوط به رشد یك سال گیاه است. با برش

 

حلقه های عرضی و مشاهده ی رشد سالانه گیاه می توان به شرایط گذشته زندگی گیاه

 

پی برد (نوع آب و هوا)


برگ:

برگ كارخانه غذا سازی گیاه است.

برگ گیاهان بیشترین مقدار سبزینه یا كلروفیل را دارا هستند.

برگ گیاهان با عمل فتوسنتز غذاسازی می كند.


اگر به مقطع عرضی یك برگ توجه كنید از بالا به پایین بخش های زیر را می توانید مشاهده

 

كنید.

1) روپوست بالایی

2) سلول های سبزینه دار شامل سلولهای نرده ای دراز و باریك و سلول های حفره ای

3) رگ برگ ها (آوندهای چوبی و آبكشی)

4) روزنه (سوراخ هایی برای تبادل گاز ها)

P40


عمل غذاسازی (فتوسنتز) هنگامی كه نور خورشید به برگ گیاهان می تابد گیاه با جذب

 

انرژی نورانی خورشید و انجام واكنش های پیچیده شیمیایی در برگ مواد غذایی می سازند

 

و اكسیژن آزاد می كند.


در برگ گیاه سبزینه دار دانه های سبز رنگی به نام كلروپلاست وجود دارد. در درون

 

كلروپلاست ملكول شیمیایی كلروفیل وظیفه آن غذاسازی است.


چگونگی عمل فتوسنتز در غشاء تیلاكوئید مولكول های كلروفیل

F42  

 

در گیاهان مختلف ، انواع مواد غذایی ساخته می شود.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 20 آبان 1389    | توسط: مهدی قاضی زاده    |    |
نظرات()